അപ്പൂ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജീവിതം – ഭാഗം 1

അപ്പൂ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജീവിതം – ഭാഗം 1

Malayalam Sex Storiesഹലോ!, ഇത് ഒരു ഗള്ഫ് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ അയാളുടെ ജീവിതമാകുന്നു.. ചില പേരുകളില് മാറ്റം വരുത്തുന്നു… സദയം ക്ഷെമിച്ചു സഹകരിക്കുക…

വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് അപ്പുവിനെ ഗള്ഫില് വച്ചു അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഇടെ ഞങ്ങള് യാധിര്സ്സികമായി മുന്നാറില് വച്ചു വീണ്ടും കണ്ടു മുട്ടി; ഒരാഴ്ചത്തെ മൂന്നാര് താമസത്തിനിടയില് അങ്ങേര എന്റെ മുന്നില് സ്വന്തം മനസ്സ് തുറക്കുയും ഈ അനുഭവം നെറ്റില് പരസ്യം ചെയനമെന്നു അപേക്ഷികയും ചെയ്തു.

അതിന് പ്രകാരം തയാറാക്കിയ അങ്ങേരുടെ ജീവിതം വീണ്ടും ഇഷ്ട്ടന് അയച്ചു കൊടുത്തു വേണ്ടുന്ന തിരുത്തലുകള് നടത്തി (ISS) പരസ്സ്യപെടുതാന് അനുമതി തരുകയും ചെയ്തസാഹചരിയതില് ഇത് എന്റെ ISS ID വഴി പരസ്യം ചെയുന്നു…. ഈ സുഹൃത്തിനെ നമുക്ക് അപ്പൂ എന്ന പേരില് തല്ക്കാലം പരിജയപ്പെടാം…

അപ്പൂ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജീവിതം..(1)

എന്റെ അമ്മയെ എനിക്ക് നല്ല ഓര്മ്മ പോലുമില്ല… ചെറിയമ്മ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെമ്മയെന്ന് ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.. തിരിച്ചറിവായപ്പോള് അറിഞ്ഞു ഇവര് തന്റെ അമ്മയല്ല.. ചെറിയമ്മയെ സ്വന്തമാക്കാന് അച്ഛന് അമ്മയെ തൊഴിച്ചു കൊന്നതാണ്.. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ അനുജത്തി ചരക്കിനെ അച്ചിവീട്ടിലെ കാരിയക്കാരന് അച്ഛന് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു…

അവര്ക്ക് വയറ്റില് മുളക്കുന്നത്വരെ എന്നെ വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു… രണ്ടെണ്ണം ഒറ്റയടിക്ക് പുറത്തേക്കു വന്നപ്പോള് അവര്ക്ക് കാമ പ്രാന്തിളകിയപോലായി… പിന്നെ എല്ലാ കണക്കു തീര്ക്കുന്നത് എന്റെമെലെയാക്കി എന്ന് മാത്രം… അച്ഛന് അവുര്ടെ താളം വിട്ട് പോയിരുന്നില്ലാ. അങ്ങനെ അഞ്ചാം വയസ്സ് മുതല് അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയതായിരുന്നു ചെറിയമ്മയുടെ പീഡനം…

അച്ഛന് വീട്ടില് വരുന്ന ദിവസം ചെറിയമ്മക്ക് ഉത്സവമായിരുന്നു.. മതിമറന്നു പരിസര ബോധം പോലുമില്ലാതെ പകല് സമയങ്ങളില് അവര് ഇണചേരുന്നത് പല തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.. ആഗ്രഹാമില്ലഞ്ഞിട്ടല്ല ആ കാമ കൂത്തുകള് നേരില് കണ്ടാസ്വാധിക്കാന് അച്ഛനെ പേടിച്ചു സാധിച്ചിട്ടില്ല… കൂട്ടുകാര് തമ്മില് പങ്കുവകുന്ന കൌമാര സ്വപ്നങ്ങള് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മനസ്സില് കിടന്നു തിളച്ചു മറിയുമ്പോള് അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ചെപ്പടി വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചു എല്ലാം മന്സിലോതുക്കി, ചെറിയമ്മയുടെ തുടുത് കൊഴുത് മടക്കുകളുള്ള ആ വയര് എന്റെ ഒരു ബലഹീനത തന്നെയായിരുന്നു..

കണ്ണിനു കൌതുകം പകരുന്ന മിനുത്ത തുടകളും എടുത്താല് പൊങ്ങാത്ത ചക്ക മുലകളും കഥകളിക്കാരുടെ വെച്ചുകെട്ടിയ പോലുള്ള തടിച്ച കുണ്ടികളും ഒക്കെ ഹരം പകര്ന്നിരിന്നാലും ഇതിനക്കെ യുപരിയായി തല്കാല ശമനത്തിന് കൈവാണം അടിക്കുമ്പോള് ഓ.. ചെറിയമ്മയുടെ ആ മിനുസമാര്ന്ന മടന്ത വയര്, ആ കൊതിപ്പിക്കുന്ന പൊക്കിള് അതിന്റെ മാസ്മ്മരത മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ മനസില് നിറയുന്നത്….

ഓ.. അച്ഛന്റെ വിരലുകള് അവിടെ കാട്ടി കൂട്ടുന്ന വികൃതികള് അതിലൊക്കെ ഉതെജിച്ചു ചെറിയമ്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രതി മൂര്ച്ചാ സ്വരങ്ങള്… ഓ.. അത് കേള്ക്കാന് ഇടനാഴിയില് കിടപ്പ്കാരനായിരുന താന് എത്ര രാത്രികള് അവരുടെ അടയ്ക്കാത്ത കതകിനു മറവില് ഒളിച്ചു ചെവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.. ആ അനുഭൂതി നുകര്ന്ന് കൈവാനവും വിട്ടാലേ തനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിരുനുള്ളൂ..

ഞാന് ഒന്പതില് പഠിക്കുമ്പോള് അച്ഛന് ആഴ്ചയില് ഒരിക്കലെ വീട്ടില് വന്നിരുന്നുള്ളു.. അച്ഛനില്ലാത്ത ചില ദിവസങ്ങളില് ചെറിയമ്മക്ക് എന്നോട് പ്രതേക വാല്സല്ല്യമുണ്ടായിരുന്നു, പഠിക്കുന്ന എന്നെ സഹായിക്കുവാനെന്ന വ്യാജേന ചേര്ന്നിരുന്നു കെട്ടി പിടിക്കാനും ആ ചക്ക മുലകളെ എന്റെ മേല് മുട്ടി ഉറുമി എന്റെ മേലെകൂടി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ബുക്ക് എടുക്കും…ചിലപ്പോള് സ്നേഹപൂര്വ്വം എന്റെ തുടയില് വിരല് ഓടിച്ചു തടവും ഒപ്പം പറയുമായിരുന്നു നീ അച്ഛനെ വാര്ത് വച്ചതുപോലെ തന്നെ..

ആ കണ്ണും മൂക്കും ബലിഷ്ടമായ കയും കാലും ഈ മസ്സിലും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ… ഇനി ഒന്ന്കൂടി ചെക്ക് ചെയ്താല് മതി മോനും അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ആണോന്നു ഞാന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം.. അങ്ങനെ ചെറിയമ്മയുടെ അസ്ഥാനത്തുള്ള തടവലും ലാളനയും ഒക്കെ എന്നെ ആകെ കംബിയാക്കുമായിരുന്നു… ഞാന് ആകെ വിറകൊളളും, താമസിയാതെ രൌദ്രം പൂണ്ടു അമ്മയെ തൊഴിച്ചു കൊന്ന അച്ഛന് തന്നെയും തൊഴിക്കാന് കാലുയര്തുന്നതായി മനസ്സില് തെളിയും.. പിന്നെ ഒന്നിനും ഞാന് ശക്തനല്ല..

എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒരു പിടിം കിട്ടതെ ചെറിയമ്മ നിരാശയോടെ പോയി കിടന്നു ഞെളിപിരി കൊള്ളുന്നതും ഉറക്കം വരാതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു നേരം വെളുപ്പിക്കും.. ഞാനാകട്ടെ ചെറിയമ്മയുടെ ആ തലോടല് സുഹം നുകര്ന്ന അനുഭൂതിയില് അവരുടെ മടന്ത വയര് ധാനിച്ചു മുക്രയിട്ട് വനമാടിച്ച്ചു കിടന്നുറങ്ങും.. നേരം വെളുത്താല് അവര് അവഞ്ഞയോടെ എന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങി..

ഞാന് പഠിക്കുവാന് മിടുക്കനായിരുന്നു.. എന്നാല് പുസ്തകം തുറന്നു വച്ചിരുന്നു ചെറിയമ്മയെ സ്വപ്നം കാണല് പതിവായി… വീട്ടില് വന്നു രാത്രിയായാല് അവരെ ഓര്ത്തു വാണം അടിക്കും..പലപ്പോഴും ചെറിയമ്മ എന്റെ ലുങ്കിയിലെ ആഫ്രിക്കാന് ഭൂപടം ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് കണ്ടിരുന്നു… നെയ് മുറ്റി തുടങ്ങിയല്ലെട… കുറച്ചു നാളായി ഞാന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ വിളച്ചില് അച്ചനെട് പറയുന്നുട്..

കൂടുതല് വായിക്കുക  ടെറസ്സിലെ കളി ഭാഗം – 2

രാത്രി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടന്നുറങ്ങാന് വയല്ലേ.. എന്താ നിന്റെ ഉലക്ക വല്ല പെണ്ണുങ്ങള്ക്കും നെല്ല് കുത്തി കൊടുക്കാന് വല്ല കൊട്ടഷനും എടുതിട്ടുടോട… ഇവിടുള്ള ഉരലില് പത്തു നെല്ല് കുത്തി തരാന് നിന്നെ കൊണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ.. അവര് വെന്ഗ്യം വച്ചു എന്നേട് ചോദിച്ചിരുന്നു മൊട്ട പൊട്ടിച്ചു കോരി ഒഴുക്കിയിരിക്കുവാനല്ലോടാ….

അതിനുശേഷം ലുങ്കിയിലുള്ള കലാ വിരുതു കണ്ട അവരില് നിന്നും ച്ള്ളും പൊട്ടും കൊല്ക്കാതിരിക്കാന് രാവിലെ കുളിക്കുമ്പോള് ലുങ്കിയും കഴുകിയെടുക്കും… അപ്പോള് ചെറിയമ്മ പിന്നേം ചൊറിയും.. ഇന്നലേം കഴപ്പും സഹിച്ചില്ല അല്ലയോടാ..

ആ ഉതെജനത്തില് അവര് എന്നെ വശീകരിച്ചു പ്രാപിക്കുവാന് ശ്രമിക്കും.. അവരുടെ സ്ഥിരം ചാപല്ല്യത്തില് കംഭിയായി വരുമ്പോള് പതിവ് പോലെ എന്നില് വിറകൊളളും… നിരാശയായി അവര് വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു പലപ്പോഴും പരാജയപെട്ടപ്പോള് അവര്ക്ക് എന്നേട് വെറുപ്പായി കഴിഞ്ഞു…

സ്കൂള് വിട്ടു വീട്ടില് വരുമ്പോള് ചെറിയമ്മയുടെ മുറിയും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി എയര് ഫ്രെശ്ന്ര് ഒക്കെ തളിചിരിക്കും ഒപ്പം തിടുക്കപെട്ട് മുറ്റമടിച്ചു വെള്ളം തളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.. എന്നും അതിരാവിലെ നാണിതള്ള വന്നു മുറ്റ മടിക്കുന്നതായിരുന്നു..

ചില ദിവസങ്ങളില് നേരത്തെ വീട്ടില് വരുമ്പോള് ചെറിയമ്മയുടെ മുറിയില് നിന്നും ബീഡിയുടെ രൂക്ഷ ഗന്ധം, കാജാ ബീഡി കുറ്റികള്, മുറ്റത്തു മുറുക്കി തുപ്പി കോലം വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു പലപ്പോഴും ഓര്ത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛന് ഡൂട്ടിക്കിടയില് മുങ്ങി ചെറിയമ്മയെ വെടിവെക്കാന് വന്നു കാണുമോ.? (അച്ഛന് മുറുക്കുമെങ്കിലും ബീഡി വലിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല).. അമ്മേ അച്ഛന് വന്നിരുന്നുവോ? ഇല്ല. അവര് ഒറ്റ വാക്കില് മറുപടി പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തിരുത്തും അച്ഛന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് വന്നിരുന്നു, ഉടനെ പോകുകയും ചെയ്തു..

ആവര്ത്തിച്ചു കണ്ടപ്പോള് ചില സംശയങ്ങള് തോന്നി..വന്ന ഉടനെ പോകുന്നയാല് ഇത്രമാത്രം ബീഡി വലിക്കുമോ? അപാരം തന്നെ.. കവലയിലെ മമ്മുവാ നാട്ടില് അറിയപെടുന്ന ചെയിന് സ്മോക്കെര്, മുറുക്കുകയും ചെയും, എന്നാല് അച്ഛന്റെ ഈ കൂടുകാരന് മമ്മുക്കനേം കടത്തി വെട്ടുന്നയാല് തന്നെ സംശയമില്ലാ.

മമ്മുക്കാനെ വല്ലപ്പോഴുംമൊക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇക്കാന് ഞങ്ങളെ മൈണ്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല, എന്നാല് ഇപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്എന്തേലുമൊക്കെ കുശലം ചോദിച്ചു അടുത്ത കടയില് നിന്നും സര്ബതോ ചോക്ലെട്ടോ എന്തെങ്ങിലും വാങ്ങി തരാതെ വിട്ടിരുന്നില്ലാ.

ഞാന് കൂട്ടുകാരോട് പറയുമായിരുന്നു ഇക്കാനെ വെല്ലുന്ന ഒരു ബീഡി വലിക്കരനാ എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരന് മുറുക്കി തുപ്പാനും രണ്ടു പേരും കട്ട കട്ട. നീ അയാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?. അവര് സംശയം ചോദിച്ചു, വല്ലപ്പോഴും വീട്ടില് വരും ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാ.

ഒരിക്കല് ഉച്ചക്ക് സ്കൂളില് നിന്നും വീട്ടിലെത്തി.. മുറ്റത് അവിടവിടെ മുറുക്കി തുപ്പി കോലം വരച്ചിരിക്കുന്നു.. ബീഡി തുണ്ടുകളും സുലഭം.. അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരന് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇന്നെങ്കിലും അങ്ങേരെ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ? ഓടി ചെല്ലുമ്പോള് അതാ കതകും ജനലുമൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. മുന്നില് താഴിട്ടിട്ടില്ല, ചെറിയമ്മ എവിട്ന്കിലും അത്യാവശ്യപെട്ടു പോയിക്കാണും ചിലപ്പോള് പുറകില് പൂട്ടിയായിരിക്കും പോയത്. പൂട്ടി താക്കോല് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം പരതുക തന്നെ ശരണം.

അടുക്കള കതകിലും താഴിട്ടിട്ടില്ല തള്ളി നോക്കിയപ്പോള് ചാരിട്ടെയുള്ളൂ ചെറിയമ്മ അടുത്ത വീട്ടിലെവിടെങ്കിലും പോയതായിരിക്കും അതാ വീട് പൂട്ടാഞ്ഞത്, അകത്തു കയറി ചെറിയമ്മയുടെ മുറിയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോള് അകത്തു ഫാന് കറങ്ങുന്നു, വെറുതെയല്ല കരണ്ടു ബില് വരുമ്പോള് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയമ്മ വെളിയില് പോകുംബോലെങ്കിലും ലൈറ്റും ഫാനും ഒക്കെ ഓഫ് ചെയരുതോ, സാരമില്ല മറന്നതായിരിക്കും ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. അകത്തേക്ക് കാല്വച്ച എനിക്ക് ഷോക്കടിച്ചപോലെ എന്റെ കണ്ണ് തള്ളിപോയി. എന്താ ആ കഴ്ച്ചാ.

നൂല് ബന്ധമില്ലാതെ മലര്ന്നു മധാലസ്സയായി കണ്ണുമടച്ചു മതിമറന്നു സുഹിച്ചു കിടക്കുന്ന ചെറിയമ്മയുടെ മേലെ ആലസ്യത്തില് ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശരീരം മുഴുവന് രോമം നിറഞ്ഞ ആള് കരടിയെ പോലിരിക്കുന്ന മമ്മദ്. അയാളുടെ പടവളം പോലിരിക്കുന്ന മുക്കാലി പകുത്യോളം ഇപ്പോഴും ചെറിയമ്മയുടെ ആന പൂറില് തന്നെ. ശോ, ആ പൂരോന്നു നന്നായി കാണാന് ആ പഹയന്റെ മണിസഞ്ചി മറച്ചിരിക്കുന്നു. കുറച്ചു നേരം ചെറിയമ്മയുടെ മത്തങ്ങാ മുലകളുടെം ആ വടിവൊത്ത മടക്കുകളുള്ള മാദക വയരിന്റെം ഭംഗി ആസ്വാധിച്ചു നിന്ന് പോയി.

Pages: 1 2