കമ്പികഥ നേഴ്സ് – വിത്തുകാള – ഭാഗം

കമ്പികഥ നേഴ്സ് – വിത്തുകാള – ഭാഗം

ഞാന്‍എന്റെ പേര്‌വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല (അല്ലെങ്കില്‍ഒരു പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു ? ). ഞാന്‍എന്റെ സ്വന്തം ജീവിത കഥ, പ്രീയപ്പെട്ട വായനക്കാര്‍ക്കായി വിവരിക്കാം. ഒരുവളര്‍ന്നത്‌. എന്റെ അമ്മയും കുടുംബവും, രണ്ടു അമ്മാവന്മാരും അവരുടെ കുടുംബവും, മുത്തശ്ശിയും (അമ്മയുടെ അമ്മ) ഉള്‍പ്പെട്ട ഒരു വലിയ കുടുംബം. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്‌ക്കും ഞാനുള്‍പ്പെടെ നാലു കുട്ടികള്‍, ഒരു അമ്മാവന്‌ മൂന്നു കുട്ടികളും, മറ്റേ അമ്മാവന്‌രണ്ടു കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകെ ഞങ്ങള്‍ഒന്‍പത്‌കുട്ടികള്‍. എനിക്ക്‌മൂത്തത്‌ഒരു ചേച്ചിയും ഇളയത്‌ഒരു അനിയനും ഒരു അനിയത്തിയും. എന്റെ ഒരു വല്യമ്മച്ചി (അമ്മയുടെ ചേച്ചി) വിവാഹംകഴിച്ച്‌മറ്റൊരിടത്താണ്‌താമസിക്കുന്നത്‌.
ഈ വല്യമ്മച്ചിക്ക്‌ഒരാണും രണ്ട്പെണ്‍മക്കളുമുണ്ട്. എന്റെ മറ്റൊരമ്മാവന്‍അമ്മായിയോടൊപ്പം മലേഷ്യയിലാണ്‌. അവരുടെ കുട്ടികള്‍ ഊട്ടിയിലും, ത്രിശ്ശിനാപ്പള്ളിയിലുമായി പഠിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ കുറെയധികം കൃഷി ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും പാടത്തും പറമ്പിലുമൊക്കെ പണിക്കാരുിണ്ടാകുമായിരുന്നു. അവരോടൊപ്പം കാര്യങ്ങള്‍നോക്കിയും, പഠിത്തവും കളിയുമൊക്കെയായി ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം വളരെ രസകരമായിരുന്നു.
http://myindiansexstories.com/index…കുട്ടികളില്‍മുതിര്‍ന്നത്‌ഞാന്‍ആയിരുന്നതിനാല്‍, ഞാനായിരുന്നു അവരുടെ നേതാവ്‌. ഞങ്ങളുടെ വീട്‌ഉദ്ദേശം രണ്ട്‌ഏക്കറോളം വരുന്ന വിശാലമായ ഒരുനടുക്കായി ഏഴ്‌മുറികളും, അടുക്കളയും, സ്റ്റോറും, നടുമുറ്റവും ഒക്കെയായി ഒരു വലിയ നാലുകെട്ട്‌ആയിരുന്നു. എന്റെ മൂത്ത അമ്മാവന്‌കച്ചവടം ഉള്ളതിനാല്‍ആ അമ്മാവന്‍എപ്പോഴും കടയിലായിരിക്കും. ഇളയ അമ്മാവനാണ്‌കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്‌. അദ്ദേഹത്തിന്‌ഇതിനിടെ ചെറിയ തോതില്‍ചിട്ടി ബിസിനസ്സും ഉണ്ട്‌. അതിനാല്‍മിക്കവാറും കൃഷിയുടെ ചുമതല എനിക്ക്‌ആയിരിക്കും. അതിനാല്‍പണിക്കാര്‍മിക്കവാറും എന്നെ “െകാച്ചുമുതലാളി” എന്നാണ്‌വിളിച്ചിരുന്നത്‌. ചില പ്രായമായവര്‍”കുഞ്ഞ്‌ “എന്നും വിളിക്കുമായിരുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത്‌, പാടത്തിനടുത്തായി ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌മറ്റൊരു വീടു കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്‌ശരിക്കും ഒരു ഫാം ഹൗസായി ഉപയോഗിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കളപ്പുരയും, പശു, എരുമ, കാളകള്‍ എന്നിവയെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതുമൊക്കെ. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫാംഹൗസ്‌ഒന്നര ഏക്കര്‍ പുരയിടത്തില്‍അഞ്ച്‌മുറികളും, അകത്തളങ്ങളും, നടുമുറ്റവും ഒക്കെയായി വലിയ ഒരു നാലുകെട്ട്‌ആയിരുന്നു. ഇതില്‍നടുമുറ്റത്തിനു ചുറ്റുമായിട്ടുള്ളനാല്‌വലിയ പത്തായവും, രണ്ട് മുറികളില്‍കട്ടിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു മുറികളില്‍പത്തായവും, കൃഷിഉപകരണങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ പുരയിടത്തില്‍താഴേ അറ്റത്തായി ഉദ്ദേശം അഞ്ച്‌സെന്റ്‌വലിപ്പത്തില്‍, ചുറ്റിലും കല്ല്‌കെട്ടിയ ഒരു വിശാലമായ കുളവും ഉ്‌ണ്ട്കുളത്തില്‍നിന്നും പാടത്തുകൂടി കായലില്‍അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ തോടും ഉണ്ട്‌. എത്ര വലിയ ഉണക്ക്‌കാലത്തും ഈ കുളത്തില്‍ധാരാളം വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫാംഹൗസില്‍സൂക്ഷിപ്പുകാരനായി ഒരു മുഴുവന്‍സമയ പണിക്കാരനും (സത്യന്‍) ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരനും, അവിവാഹിതനുമായ ഈ പണിക്കാരനില്‍നിന്നാണ്‌ ഞാന്‍സെക്‌സിന്റെ ബാലപാഠങ്ങള്‍പഠിച്ചത്‌.
ഈ സത്യനാണ്‌എന്നെ ആദ്യമായി വാണമടിക്കാന്‍പഠിപ്പിച്ചത്‌. ഞാന്‍എട്ടാം ക്ലാസ്സില്‍പഠിച്ചുകൊ−ിരുന്നപ്പോള്‍ഒരു അവധി ദിവസം ഞാന്‍ഫാംഹൗസില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍സത്യന്‍ഒരു കൊച്ചു പുസ്‌തകം വായിച്ചുകൊ−ിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നെ ക−േഒളിപ്പിക്കാന്‍്രശമിച്ചെങ്കിലും ഞാന്‍അത്‌ബലമായി പിടിച്ചു വാങ്ങി. അതിലെ ചിത്രങ്ങള്‍ക−േപ്പാള്‍എന്റെ നിക്കറിനുള്ളില്‍ചെറിയ ചലനങ്ങള്‍ഉണ്ടായി. അതു ക− സത്യന്‍പതുക്കെ കൈ കൊണ്ട്‌എന്റെ നിക്കറിനു പുറത്തുകൂടി എന്റെ മണിയില്‍തപ്പി നോക്കി. അപ്പോള്‍അത്‌ബലം വച്ച്‌ഉയര്‍ന്ന്‌ശരീരത്തിന്‌ ലംബമായി നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഞാന്‍പെട്ടെന്ന്‌പുറകോട്ട്‌ഞെട്ടി മാറി.
സത്യന്‍എന്റെ നിക്കറിന്റെ ഉള്ളില്‍കയ്യിട്ട്‌മണി പുറത്തെടുത്തു. എനിക്ക്‌ശരീരത്തിന്‌വല്ലാത്ത ഒരു കുളിരു കോരുന്നതു പോലെ തോന്നി. ഞാന്‍ അനങ്ങാതെ നിന്നു. “െകാച്ചു മുതലാളിക്ക്‌സുഖം തോന്നുന്നുണ്ടാേ.” ഞാന്‍ മറുപടി പറയാന്‍ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ചു−ുകള്‍വല്ലാതെ വിറയ്‌ക്കുന്നതിനാല്‍ ശബ്‌ദം പുറത്തു വന്നില്ല. “ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന്‌ കൊച്ചുമുതലാളിക്ക്‌അറിയാമോ.” “അത്‌കൊ−േല്ല നമ്മള്‍പെടുക്കുന്നത്‌.”

“എടേ അത്പെടുക്കാന്മാത്രമുള്ളതല്ല. അതിന്റെ പ്രധാന ഉപയോഗം േവറേയാണ്.” “അതെന്തുവാണ്വേറേ ഉപയോഗം.” “അത്കൊച്ചു പിള്ളേര്ക്ക് അറിയാനുള്ളതല്ല.മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും.” “എന്നാലും ഇയാള്ക്ക്അറിയാവുന്നതല്ലേ. അത്എനിക്ക്കൂടി ഒന്നു പറഞ്ഞുതാ. ഞാനും അതൊന്ന്അറിഞ്ഞിരിക്കട്ട്.” “ഇയാള്ആ പുസ്തകം ഇങ്ങ്തന്നേ. ഇയാള് ഇത്ആരോടും പറയരുത്.” സത്യന്എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കൊച്ചുപുസ്തകം വാങ്ങി അതിലെ പേജുകള്മറിച്ച്ഓരോന്നും എനിക്ക്വിവരിച്ചു തന്നു. അയാള്എന്റെ മണിയില്പിടിച്ചിട്ട്”എടേ ഇതിന്റെ േപരറിയാമോ.” “ഇതല്ലേ മണിയെന്നും, കുഞ്ചിയെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന സാധനം.” “അത്കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ സാധനത്തിന്അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ വലിയവരുടെ മണിക്ക്പറയുന്നത് കുണ്ണ എന്നാണ്. വലുതാകുമ്പോള്ഇതിന്ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ‘
“ഞങ്ങള്കൊച്ചു പെണ്പിള്ളേരുടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സാധനത്തിന്−ി എന്ന്പറയും.” “ങാ, വലിയവരുടെ പൂഞ്ഞാ−ിക്ക്പൂറ്എന്നാണ് പറയുന്നത്.” “അത്രയും മനസ്സിലായി. ഇനി ഇതിന്റെ ഉപയോഗം കൂടി പറഞ്ഞുതാ.” “നമ്മള്വലുതായിക്കഴിഞ്ഞാല്കല്യാണം കഴിക്കില്ലേ. കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണുങ്ങള്അവരുടെ കുണ്ണ, പെണ്ണുങ്ങളുടെ പൂറ്റില്കയറ്റിയിട്ട് അകത്തേയ്ക്കും പുറത്തേയ്ക്കും ചലിപ്പിക്കും. അപ്പോള്ര−ുപേര്ക്കും നല്ല സുഖം ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ െചയ്യുന്നതിനാണ്പണ്ണല്എന്ന്പറയുന്നത്.” “അപ്പോള്കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞാലേ പണ്ണാന്പറ്റത്തോളോ?” “ഇല്ല. പണ്ണുന്നതിന്കല്ല്യാണം കഴിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല. അല്ലാതെയും ചെയ്യാം.”
“ഇയാള്പണ്ണിയിട്ടുണ്ടാേ?” “ഓ. ഞാന്പണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. ” “ഇയാള് ആരെയാ പണ്ണിയത്?” “അത്പിന്നെ ഞാന്പലരേയും പണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ച്പണ്ണിയില്ലെങ്കില്കുഴപ്പമാകും. നമ്മള്കുറച്ചുനേരം പണ്ണുമ്പോള്നമ്മുടെ കുണ്ണയില്നിന്നും തൈര്പോലെ ഒരു സാധനം വരും. അത്പെണ്ണുങ്ങളുടെ പൂറ്റില്വീണാല്അവര്ഗര്ഭിണിയാകും.” “അപ്പോള് എന്റെ കുണ്ണയില്നിന്നും ഈ തൈര്വരുമോ?” “ഇയാള്ചെറുതല്ലേ. ഇയാള്ക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും തൈര്വരത്തില്ല. അതിന്ശരിക്ക്തൈര്എന്നല്ല പറയുന്നത്. അത്ശരിക്കും കുണ്ണപ്പാല്ആണ്.” . “െകാച്ചുമുതലാളിക്ക് ഭാഗ്യമു−ങ്കെില്അധികം താമസിയാതെ ഒരാളെ പണ്ണാനുള്ള ചാന്സ്ഞാന് ഒപ്പിച്ചു തരാം.” അങ്ങിനെ ഞാന്ഒന്പതാം ക്ലാസ്സിലെ വാര്ഷിക പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നപണ്ണലിനുള്ള അവസരവും സത്യന് തരപ്പെടുത്തി തന്നു.
എന്റെ ആദ്യ അനുഭവം ഉണ്ടാനത്എനിക്ക്18 വയസ്സ്ഉള്ളപ്പോഴാണ്. എന്റെ കുണ്ണയ്ക്ക്ചുറ്റിലും ചെറുതായി രോമ വളര്ച്ച തുടങ്ങിയിരുന്നു. കുണ്ണയുടെ അറ്റത്തെ തൊലി അല്പം പുറകോട്ട്നീങ്ങിയിട്ട്കുണ്ണയുടെ മകുടത്തിന്റെ അറ്റത്ത്, ദ്വാരത്തിനു ചുറ്റും അല്പം ഭാഗം പുറത്ത് കാണാമായിരുന്നു.
അന്ന്എനിക്ക്ചെറുതായി വെള്ളം വച്ചു വരുന്ന സമയം. നല്ല കട്ടി ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഒരു മാതിരി എണ്ണ പോലെ വെളുത്ത ഒരു ദ്രാവകം ഒലിച്ചു വരുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാനും സത്യനും കൂടിപാടത്ത്പണിയെടുക്കുന്ന ശാന്ത എന്ന സ്ത്രീ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് വന്നു. ഈ സ്ത്രീയ്ക്ക്സത്യനുമായി ചുറ്റിക്കളി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. പാടത്തെ ഞങ്ങളുടെ പണിക്കാര്മിക്കവാറും എല്ലാവരും പട്ടിക ജാതിക്കാരായിരുന്നു. ഏതായാലും അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയില്”എടീ ശാന്തേ നമ്മുടെ െകാച്ചുമുതലാളിയെ ഒന്ന്ഡൈ്രവിംഗ് പഠിപ്പിക്കണമല്ലോ”എന്ന്പറഞ്ഞു.

കൂടുതല് വായിക്കുക  Ente Ummaye Nan Veezthi - Part 1

Pages: 1 2 3 4 5