നിഷ്കളങ്ക കാമം

പൂറും കുണ്ണയും നിഷ്കളങ്ക കാമം

ഞാന് ഒരു കഥ പറയാന് പോവുകയാണു തെറ്റുകള് ഉണ്ടെങ്കില് ക്ഷമിക്കണം. ഒരു അവധിക്കാലം. എന്റെ വീടു ഒരു കുന്നിലാണു റബ്ബര് തോട്ടങ്ങള് നിറഞ്ഞ കുന്നു പലരുടെയും തോട്ടങ്ങള്ക്കിടയിലൂടെ ടന്നു ചന്തയില് ഒക്കെ പോകണം കുന്നിറങ്ങിയാല് വിശാലമായ പാട ശേഖരം ഞാറ്റടി നിലങ്ങള് കാറ്റില് തിരമാലകള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രാമ ഭംഗി എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടില് രണ്ടു ചേച്ചി മാരുണ്ട് ഗീത ചേച്ചിയും ഷീ ചേച്ചിയും ഗീത ചേച്ചി കല്യാണം കഴിച്ചു ഷീ ചേച്ചി ആലോച ഒക്കെ ആയി നില്ക്കുന്ന ടയിപ്പു പഠിക്കുന്നു. അന്നു നൈറ്റി ഇറങ്ങാത്ത കാലം.

എല്ലാവരും പാവാടക്കാരികള് ആണു വീട്ടില് അവരുടെ അമ്മയും അച്ചും കൂടി ഒരു മുറുക്കാന് കട എന്റെ സ്കൂളിന്റെ അടുത്തു ടത്തുന്നു മാങ്ങ വെള്ളം (ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ പച്ചവെള്ളത്തില് ഒഴിച്ചു കലക്കിയത് ) സ്പെഷ്യല് ആണു അന്നു ഞാന് ആ കടയില് നിന്നും കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പത്തു പൈസ ആയിരുന്നു അതിനു വില. പിന്നെ കുറെ ഉണ്ടകള് തേങ്ങ പീര മുട്ടായി ഗോലി ബീഡി സിഗററ്റ് മുറുക്കാന് തീര്ന്നു. കച്ചവടം പകല് മിക്കവാറും വീട്ടില് ഞാനും അയല്പക്കത്തു ചേച്ചി മാരും മാത്രമെ കാണു. ഗീത ചേച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇടക്കൊക്കെയേ വരു വരുമ്പോള് ഒരാഴ്ച താമസിക്കും ഭര്ത്താവു രവി ചേട്ടന് ഒരു റബ്ബര് ടാപ്പര് ആണു.

അന്നൊരു ദിവസം ഉച്ചക്കു ഞാന് റബ്ബര് തോട്ടത്തിലൂടെ വരുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണു രണ്ടനു പട്ടികള് കടി പിടി കൂടുന്നത് കണ്ടത് ഞാന് അതു നോക്കി നിന്നു അപ്പോഴാണു കരിയിലകള് അങ്ങിയത് നോക്കിയപ്പോള് ഷീ ചേച്ചി പാലുമായി കടയില് പോയിട്ടു തിരികെ വീട്ടിലേക്കു വരുന്നു

‘എന്തോന്നാടാ നീ നോക്കുന്നത് ‘

‘കണ്ടാ രണ്ടനു പട്ടികള് ഭയങ്കര കടിപിടി ഒടുക്കം കറത്ത പട്ടി ജയിച്ചു അതു ദാ വെളുത്ത പട്ടീടെ പുറത്തു കേറി ‘

‘അയ്യടാ പട്ടീടെ കടിപിടി കൊള്ളാം അതു കണ്ടനു രസിക്കുകയാ അല്ലിയോ’

‘എന്നാ വാ ഒരുമിച്ചു പോകാന് ഈ റബ്ബറിന്റെ എടേല് കൂടെ ഒറ്റക്കു പോകാന് പേടിയാ എന്തൊരു ഇരുട്ടാ ഒരു മതിരി കാടു പോലെ കിടക്കുന്നു നീയും വാ’ ‘ശരി’ ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ചു ടന്നു.

‘ഞാനോരു കാര്യം പറഞ്ഞാല് കുട്ടന് അതു ആരുടെ അടുത്തെങ്കിലും പറയുമോ?’

‘ഇല്ല ചേച്ചീ എന്തുവാ’

‘പറയാം ആണയിടു ആരോടും പറയില്ലെന്നു’ ‘അമ്മയാണെ ആരോടും പറയത്തില്ല’

‘എടാ നീ കണ്ടതില്ലിയോ പട്ടികള് തമ്മിലൊള്ള പരിപാടി അതേ കടി പിടീം വഴക്കുമല്ല കേട്ടോടാ മണ്ട ‘

‘പിന്നെ?’

‘നീ ആരോടും പറയത്തില്ലേല് പറയാം ‘ ഷീ ചേച്ചി ഒന്നു സംശയിച്ചു എന്നെ നോക്കി

‘ആരോടും പറയത്തില്ല’

“അവര് ഒരു കളി കളിക്കുവായിരുന്നു ആ കളിക്കു മ്മള് പരിപാടി ടത്തുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് മുഷ്യരും അതുപോലെ ടത്താറുണ്ട് കേട്ടോ? ആ പട്ടികള് പരിപാടി ടത്തുവാരുന്നു !’

‘എന്തോന്നു പരിപാടി?’

‘നിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലെ അതോ വേല ഇറക്കുകയാണോ?’ ‘തെളിച്ചു പറ ഷീ ചേച്ചീ ഉപദേശീടെ മറുഭാഷ പോലെ പറയാതെ’

‘എടാ മണ്ടനു കുണാപ്പാ പട്ടികള് കൊച്ചുണ്ടാകാനുള്ള പരിപാടി ടത്തുകയായിരുന്നു അതു ഒന്നു ആണും മറ്റേത് പെണ്ണും ആണു കറത്ത പട്ടി അതിന്റെ സാമാം മറ്റെ കൂത്തീടെ സാമാത്തികത്തു കേറ്റാന് നോക്കുകയയിരുന്നു ഇി നോക്കിക്കോ കേറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് കുരുക്കു വീഴും പിന്നെ വകുന്ന വരെ രണ്ടനും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാന് വയ്യാതെ അവിടെ കിടക്കും ‘

‘അയ്യോ അതെന്താ ?’

‘എടാ മണ്ടച്ചാരേ പട്ടിക്കു പണ്ടനു ശാപം കിട്ടീ അവു അതു ഊരണമെങ്കില് പട്ടീടെ വെള്ളം പോണം അതു ഇപ്പഴെങ്ങും പോകത്തില്ല പാഞ്ചാലി ശപിച്ചതാ

‘അതെന്തിനോ?’

‘പാഞ്ചാലീടെ ഭറത്താക്ക•നോര് അഞ്ച്ചു പേരല്ലേ അപ്പോള് ഒരാളു മുറീ കേറിയാല് ചെരുപ്പു വെളീല് ഇടണം അപ്പോള് വേറെ ഒരാള് വന്നാല് അറിയാം അകത്ത ആളൊണ്ടന്നു അയാള് പൊക്കോളും അല്ലേല് ചേട്ടന് കളിക്കുന്നത് അിയന് കാണത്തില്ലെ?’

‘മസ്സിലായില്ല ഈ കളി കളീന്നു പറഞ്ഞാല് എന്തോ കളിയാ കിളിത്തട്ടാണോ?’

‘കിളിത്തട്ടും ഗോലീം ഒന്നുമല്ലെടാ മണ്ടാ ആണും പെണ്ണും കൂടി കളിക്കുന്നത് കൊച്ചൊണ്ടാക്കാനുള്ള കളിയാ എങ്ങിനോ കൊച്ചു ഉണ്ടാകുന്നേന്നു നിക്കറിയാമോ?’

‘ഇല്ല കല്യാണം കഴിച്ചാല് കൊച്ചു ഉണ്ടാകത്തില്ലേ?’

‘കല്യാണം കഴിച്ചാല് മാത്രം പോരാ മണ്ടാ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേലും കൊച്ചു ഉണ്ടാകത്തില്ലേ ആ മറിയേടെ മോള് എങ്ങിനോ പ്രസവിച്ചത് അവള് കല്യാണം കഴിയാതെ പെറ്റില്ലേ’

‘ആ അതു ശരിയാ അതിനു അവളെ എല്ലാരും കൂടെ ഈ കുന്നീല് നിന്നും ഓടിക്കുകേം ചെയ്തു’

‘ആ അതാ പറഞ്ഞത് , കല്യാണം കഴിഞ്ഞാല് ആണും പെണ്ണും കൂടി രാത്രീല് പരിപാടി ടത്തും എങ്ങിനോന്നറിയമോ’ ഞാന് ചിന്തിക്കുന്നതിനിടയില് ഷീ ചേച്ചി എന്റെ നിക്കറിന്റെ അടിയില് കയ്യിട്ടു എന്റെ പൂഞ്ഞാണി പിടിച്ചു ഞാന് നോണിച്ചു ചേച്ചിയേ നോക്കിയപ്പോള് ചേച്ചി വീണ്ടനും

കൂടുതല് വായിക്കുക  Ammayum Njanum

‘ ഇതു എന്തിനോള്ളതാ മണ്ടാ’ ‘പെടുക്കാന്’

‘ഉം കൊള്ളാം അപ്പം ഞങ്ങള് എങ്ങിനോ പെടുക്കുന്നേ ഞങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങള്ക്കിതില്ലല്ലോ?’

‘ഉള്ളതാ ശരിയാല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ഇതെന്നാത്തിനുള്ളതാ’

‘എടാ മണ്ടനുകുണാപ്പാ ഈ സാമാം ഉണ്ടല്ലോ പെണ്ണുങ്ങള്ടെ സാമാത്തില് കേറ്റും അതിനോ പരിപാടീന്നു പറയുന്നത് ചെലര് കുണക്കുന്നെന്നും പറയും പക്ഷെ അതു തെറിയാ , കറത്ത പട്ടീടെ സാമാം വെളുത്ത പട്ടീടെ കുഴിക്കകത്തു കേറ്റും പക്ഷേ മുഷ്യര്ക്കു വെള്ളം പോകും പട്ടിക്കു മണിക്കൂര് കഴിഞ്ഞേ പോകു അതാ വ്യത്യാസം ‘

‘അതെന്താ ചേച്ചീ ഈ വെള്ളം പോകുന്നേന്നു പറഞ്ഞാല് ‘

‘എടാ അതു നീ വല്യ ആണുങ്ള്ടെ അടുത്തു ചോദിച്ചു മസ്സിലാക്കിയാല് മതി എിക്കതു അറിഞ്ഞൂടാ പൂഞ്ഞാണിക്കകത്തൂന്നു ഒരു വെള്ളം വരും അതു കേറുമ്പം പെണ്ണുങ്ങള്ടെ വയറില് കൊച്ചു ഉണ്ടാകും ‘

‘ഉള്ളതോ അപ്പം ഗീത ചേച്ചീടെ സാമാത്തില് രവിച്ചേട്ടന്റെ പൂഞ്ഞാണി കേറുമോ?’

‘ഉം എടാ ഈ പൂഞ്ഞാണീന്നു പറയുന്നതിനു കാരണം എന്താ പൂര് എന്നു വച്ചാല് പെണ്ണുങ്ങളെ സാമാം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു കീറല് പോലെ അതില് കേറ്റുന്ന ആണിയാ ഈ നിന്റെ നിക്കറിന്റെ അടീല് കെടക്കുന്ന സാമാം!! അതാ പൂഞ്ഞാണീന്നു പറയുന്നത് ‘ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പത്മാഭപിള്ള അതു കേട്ടിരുന്നെങ്കില് ശബ്ദ താരവലിയില് ഒരു പദം കൂടി എഴുതിയേ. കുണ്ണ എന്ന പദം ശബ്ദ താരാവലിയില് ഉണ്ട്. ഒരു അശ്ളീല പദം എന്നു മാത്രമേ അര്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളു. ‘ നീ എന്റേതും തൊട്ടു നോക്കി കയ്യിങ്ങു താ ‘ ചേച്ചി പെട്ടെന്നു എന്റെ കയ്യു പിടിച്ചു പാവാട പൊക്കി അതിനുള്ളിലെ ജട്ടിക്കു മീതെ വച്ചു ആ വിടവു എന്നെ അുഭവിപ്പിച്ചു അപ്പോള് ചേച്ചി നിന്നു വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എിക്കു ആകെ ഒരു ചകിരിക്കൂട്ടില് തൊട്ടപോലെയാണു തോന്നിയത് അവിടെ ചെറിയ നവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും തോന്നി അകത്തു ചേച്ചിക്കു ല്ല പൂട ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എിക്കാകട്ടെ അന്നു രോമം ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ചേച്ചി പെട്ടെന്നു എന്റെ കയ്യു തട്ടിമാറ്റി ‘മതിയെടാ കുട്ടാ’ എന്നും പറഞ്ഞു. ‘ചേച്ചീ ചേച്ചി ഇതൊക്കെ എങ്ങി പഠിച്ചു?’

‘ഓ അതോ അതൊക്കെ അമ്മേം ചേച്ചീം സംസാരിക്കുമ്പോള് കേട്ടതാ നിന്റെ സാമാം കൊള്ളമല്ലോടാ ഒരു പഴം ആയല്ലോ ഇതു പൊങ്ങി തുടങ്ങിയോടാ?’ ‘ഏ ഇപ്പം ചേച്ചി തൊട്ടപ്പം പൊങ്ങിയ പോലെ ചിലപ്പം രാവിലേ മൂത്രം ഒഴിക്കാന് തുടങ്ങുമ്പോള് ഇതുപോലെ പൊങ്ങും ‘

‘ആ അതാ പരിപാടി ടത്താന് കഴിയും എന്നുള്ള ലക്ഷണം നീ ഞാന് പറഞ്ഞതൊന്നും ആരോടും പറയല്ലേ വല്യ നോണക്കേട കേട്ടോ ‘ ഞങ്ങള് വീടെത്താറായിരുന്നു രണ്ടനു പേരും അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്കു ചെന്നു.

അന്നു രാത്രി എിക്കുറങ്ങാന് കഴിഞ്ഞില്ല ആ റബ്ബര് തോട്ടത്തിലെ സംഭവം എന്നെ ആകെ പിടിച്ചുലച്ചിരുന്നു ആണുമ്പെണ്ണും തമ്മില് അങ്ങി ചില

പരിപാടികള് ഉണ്ടാവാമെന്നു എിക്കു തോന്നി കാരണം കുറച്ചു നോള് മുമ്പു എന്റെ അമ്മാവും അമ്മയിയും വിരുന്നു വന്നിരുന്നു അവര് ഒരു ദിവസം ഉച്ചക്കു പരസ്പരം അര്ധ ഗ്നരായി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നില്ക്കുന്നതു ഞാന് അവിചാരിതമായി കാണാന് ഇടയായി അമ്മായി ബ്രാ ഇടാതെ നില്ക്കുമ്പോള് അമ്മാവന് അമ്മായിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മുലയില് ഒക്കെ പിടിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാന് കണ്ട സീന് പെട്ടെന്നു തന്നെ ഞാന് മുറിയില് നിന്നിറങ്ങി പോയതിനോല് അവര് ഞാന് വന്നതും കണ്ടതും അറിഞ്ഞതുമില്ല അതു വീണ്ടനും ഓര്ത്തപ്പോള് എന്റെ നിക്കര് ഇളകി എന്റെ സാമാം പെട്ടെന്നു ഉയര്ന്നു ഷീ ചേച്ചി പിടിച്ചപ്പോള് എിക്കു തോന്നിയ ആ കുളിരു അപ്പോഴും തോന്നി ഷീ ചേച്ചിയുടെ സാമാം സ്പര്ശിച്ച കാര്യം കൂടി ഓര്ത്തപ്പോള് ഞാന് വീണ്ടനും കോരി തരിച്ചു അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാന് ഷീ ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചി ഗീത ചേച്ചിയുടെ സാമാം കണ്ടിരുന്നു അക്കാര്യവും അപ്പോള് എന്റെ ഓര്മ്മയില് വന്നു ഞാന് ഷീ ചേച്ചിയുടെ മുറിയില് കയറി കതകിനു പുറകില് ഒളിച്ചു നില്ക്കുകയായിരുന്നു ചേച്ചിയെ ഒച്ച വച്ചു പേടിപ്പിക്കാന് ആയിരുന്നു പ്ളാന് അപ്പോഴാണു ഗീത ചേച്ചി കുളിച്ചു കയറി ആ മുറിയില് വന്നതു ഞാന് അവിടെ നില്ക്കുന്നത് ചേച്ചി കണ്ടില്ല

Pages: 1 2