Kambi Kuttan എന്റെ ഗീതകുട്ടി ഭാഗം – 4

Kambi Kuttan എന്റെ ഗീതകുട്ടി ഭാഗം – 4

Kambi Kuttan എന്റെ ഗീതകുട്ടി ഭാഗം – 4

ജാനു നിന്റെ മൊല. നിന്റെ പൂറ്, നിന്റെ കൊത്രം ആ. നിന്റെ ആന കൂണ്ടി എന്നൊക്കെ പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞു കൊണ്ടു അവൻ ആഞ്ഞടിച്ചു. പീത ഒരു കയ്യാൽ വാണമടിയും മറ്റേ കയ്യൽ എന്റെ ഉണ്ട മസ്സുജ്ജ് ചെയ്തും എന്നെ അങ്ങേ അറ്റും സുഖിപ്പിച്ചു. ശിവന്റെ വെടി തീരായിരുന്നു. അവൻ അവന്റെ സർവ്വ ശക്തിയുമെടൂത്തു ആഞ്ഞടിച്ചു. അവന്റെ കുണ്ണപ്പാൽ ജാനുവിന്റെ മുഖത്തേക്കും മൂലകളിലേക്കും തെറിച്ചു വീണു. അവൻ ആഫ് . എന്നൊരു ശീൽക്കരതോടെ വെള്ളത്തിലേക്കു കമിഴ്ചന്നു വീണു. വീണതല്ല ചാടി. പീത രണ്ടു കയ്യാലും മാറി മാറി എനിക്കു വാണമടിച്ചു തന്നു. അവളുടെ കൈകളുടെ ചൂടും വെള്ളത്തിന്റെ ഇളം തണുപ്പും കൂടി ഒരു പത്യേക സുഖമായിരുന്നു. (അതിനു ശെഷം ഇപ്പോളും ഞാൻ ബാര് സൂമിൽ കയറി പൈപ്പൂതുന്നു അതിനു കീഴെ പിടിച്ചാണു വാണമടിക്കാറു) എനിക്കും വരാറായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ അവളുടെ വയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. എടതുകൈകൊണ്ടു അവളുടെ മൂല അമർത്തി. അവൾ കൈമൂറുക്കിപിടിച്ചോണ്ടു എനിക്കു ആഞ്ഞടിച്ചു തന്നു. ആ. ഉമ്മ്. ആഫ് ആ9. എനിക്കു വന്നു. എന്റെ കൂണ്ണ അവന്റെ കട്ട തെർ അവളുടെ കൈകളിലൂടെ ചർദ്ദിച്ചു. വെള്ളത്തിനുമുകളിലെക്കു എന്റെ കൂണ്ണപാൽ പൊന്തി വന്നു. ഞാൻ അവളെ വിട്ടു വെള്ളത്തിൽ മലർന്നു കിടന്നു.കൊച്ചു മത്സ്യങ്ങൾ എന്റെ ബീജമടങ്ങിയ ശുക്ലം കൊത്തി തിന്നാൻ വന്നു. അതൊലൊരെണ്ണം എന്റെ ചൂച്ചാമണിയിൽ പതുക്കെ ഒന്നു കൊത്തിയപ്പോളാണു എന്റെ അരയിൽ തൊർത്തില്ലെന്നു എനിക്കു ബോധം വന്നതു.

ഞാനും ശിവനും പെട്ടെന്നു കൂളിച്ചു കയറി വേഗം വീട്ടിലെക്കു വിട്ടു. ജാനുവും പ്രീതയും പെട്ടെന്നു തോർത്തി അലക്കിയ തൂണിയെല്ലം എടൂത്തു അവരവരുടെ വീട്ടിലെക്കും പോയി.

പോകുന്ന വഴിക്കൂ എന്റെ സുഹൃത്ത് ബാലനെ കണ്ടു.

ഡാ. മച്ചു അറിഞ്ചോ. മറ്റുന്നാ നിന്റെ ഇല്ലഞ്ഞു. ഷൂട്ടിങ്ങ് ഉണ്ടു. രാസേനന്റെ എതോ പടമാന്നാ തൊന്നുണേ. അവൻ പറഞ്ഞു.

ഷൂട്ടിണ്ടൊ? ഇല്ലത്തൊ? ആരാ പറഞ്ഞെ ..? ശിവൻ ഇടക്കുകയറി

ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇല്ലത്തുന്നാ വരുന്നേ. നഗ്മയ  നായിക.കൂടാതെ നമ്മുടെ കമ്പി ചേച്ചി ബിന്ദുപണിക്കുമുമൂണ്ടെന്റെത്.

യാഫ്ത. ഹൊയ്ക്ക് ഹൊയ്ക്ക് ഹീയാ9ാ. ശിവൻ തുള്ളിചാടി.

എന്തിനാട് മൈരെ ചാടികളിക്കുമെന്നു. ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങു എന്നു പറഞ്ഞാ ഇത് സന്തൊഷിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളേ.. സിനിമയൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഞാൻ ചൂടായി.

എടാ കോപ്പേ. നഗ്മ എന്റെ ഫേവനേറ്റ് ഹീറോയിനാ. ഇനി ഒരു മാസക്കാലം മുടിഞ്ഞ വാണമടി അന്നെ ആയിരിക്കും. ശൈാ. കൊല്ല് എന്നെ അങ്ങു കൊല്ല . ബിന്ദുപണിക്കർ നഗ്മ നഗ്മ ബിന്ദുപണിക്കി. മാറി മാറി വാണമടിക്കാം ഓർത്തോർത്തു വാണമടിക്കാം. ഹൊയ്ത് ഹൊയ്ക്ക്.

ശിവൻ ശ്രമിക്കും സന്തോഷവാനായിരുന്നു. ഉള്ളിൽ എനിക്കും സന്തൊഷമില്ലതിരുന്നില്ല. സിനിമാ പോസ്റ്ററുകൾ നോക്കി അവ ഓർത്തു വാണമടിച്ചിരുന്ന എനിക്കും ഇവരെ ഒക്കെ നേരിട്ടു കണ്ടുകൊണ്ടു ഒന്നു വാണമടിക്കാലൊ. ഞാനും ഉള്ളാൽ സന്തൊഷിച്ചു

ഞാനും ശിവനും ഓരോന്നു സംസാരിച്ചോണ്ടു നടന്നു. അവന്റെ വീടെത്തിയപ്പൊൽ അവൻ
വലിഞ്ഞു. തോടൂ ക്രോസ്സുചയ്തു ഞാനും എന്റെ ഇല്ലത്തെത്തി. പടിപ്പുര കടന്നു അകത്തെത്തി ഇടനാഴിയിലേക്കു കയറിയില്ല. തൊട്ടുമൂന്നിൽ എന്റെ ചേച്ചി.

ഞാനും ശിവനും ഓരോന്നു സംസാരിച്ചോണ്ടു നടന്നു. അവന്റെ വീടെത്തിയപ്പൊൽ അവൻ വലിഞ്ഞു. തോടൂ ക്രോസ്സുചയ്തു ഞാനും എന്റെ ഇല്ലത്തെത്തി. പടിപ്പുര കടന്നു അകത്തെത്തി ഇടനാഴിയിലേക്കു കയറിയില്ല. എന്റെ ചേച്ചി. ഡാ. ഒന്നു നിന്നേ, എനിക്കു നിന്നോടു ചിലതു ചോദിക്കാനുണ്ട് . ചെച്ചി
എന്താ?

നീ ഇന്നലെ ഗീതയെ കണ്ടൊ?

ഊവ്വ്

അവളെ എന്തേങ്കിലും ചെയ്തതൊ നീയ്യ?

ഇല്ല

അവൾ അങ്ങിനെ അല്ലല്ലൊ പറഞ്ഞത്

എന്തു ചെയ്തതെന്നാ? ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലെ കഴുതക്ക് . ഒരെണ്ണം അങ്ങട് തന്നാൽ .. ചേച്ചി എന്നെ തല്ലാൻ കയ്യോങ്ങി. എന്താ അവിടെ ബഹളം. അഫ്നാണ് ചൊദിച്ചുകൊണ്ടു കടന്നു വന്നത്.
ഒന്നുല്ല്യ. ഇവനു അല്പം വികൃതി കൂടൂന്നുണ്ടു. ബസ്സിൽ കയറിയാൽ മൂന്നിലേ നിൽക്കൂ. കുമുത്തം കെട്ടവൻ. ചേച്ചി എന്നെ ശകാരിച്ചു.

അതിനിപ്പൊ എന്താ; അവനും കാണില്ലെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്നു തൊണ്ടാനും പിടിക്കുന്നുമൊക്കെ മോഹം, അഫൻ എന്നെ താങ്ങി. അളൂ അങ്ങിനെയാ എല്ലവരുമായി നല്ല കമ്പനിയാ)

ഉം. മോഹം സമ്പായക്കരോടു മതി. ഗീത എന്നോടൂ എല്ലാം പറഞ്ഞു. അവളുടെ അടുത്തു നിന്റെ മോഹം വേണ്ട.
ഞാനാകെ ചമ്മി. കോപ്പു എല്ലാം പറഞ്ഞെന്ന തോന്നുന്നേ. എനിക്കാമോടൂം മോഹമൊന്നുമില്ല. എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഞാനകത്തേക്കോടി

എനിക്കുങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ടീച്ചർ എന്തൊക്കെയാണാവോ ചേച്ചിയോടു പറഞ്ഞുകൊടൂത്തിട്ടുള്ളതു് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ടും എനിക്കുക്കം വന്നില്ല.

എഴുന്നേറ്റിരുന്നു പഠിക്കാന്നു വെച്ച അതിനും മൂഡില്ല.കോപ്പു  ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു.

ഞാനെഴുന്നേറ്റ് മട്ടുച്ഛാവിൽ (ഇന്നത്തെ ബാൽക്കണി തന്നെ) വന്നു നിന്നു പുറത്തേക്കു നോക്കി.
നല്ല തണുത്ത തെക്കൻ കാറ്റ് മൂറ്റത്തെ മൂല്ലയെ തഴുകി മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന മണവമായി ഒഴുകി നടക്കുന്നു. നിലാവിൽ തോട്ടം മുഴുവൻ വ്യക്തമായി കാണാം.

കൂടുതല് വായിക്കുക  mallu kambi kadha ഉപകാര സ്മരണ ഭാഗം – 2

പെട്ടെന്ന് ഒരു നിഴൽ എന്റെ ശൈദ്ധയിൽപെട്ടു. ശരിക്കു നോക്കിയപ്പോൾ ആരോ തെങ്ങിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നതുകണ്ടു. വെള്ളമുണ്ടും തലയിൽ കെട്ടുമുണ്ടു, നല്ല കറുത്ത ശരീരം, ഞാൻ തഴേക്കിറങ്ങി തെക്കിണിയുടെ വാതിൽ തുറന്നു പുറഞ്ഞുകടന്നു. കറുത്ത ആൾ കിണറ്റിനരികിലേക്കണു നടക്കുന്നതു്. ഞാൻ പുറകെ വച്ചുപിടിച്ചു. കിണറ്റിനരികെ ഞാൻ പതുങ്ങിയിരുന്നു. കറുത്ത മനുഷ്യൻ വലിയ ഒരു തെങ്ങിനെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുമേല്ലോട്ടുനൊക്കി. പിന്നെ തെങ്ങിൽ വലിഞ്ഞു കയറാൻ തുടങ്ങി
നാളികേരം (തേങ്ങ്) മൊഷ്ടിക്കാൻ വന്ന ഏതോ കള്ളനണതെന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി പിടിക്കാൻ പോയാൽ പുലിവാലാകുമോ? അവൻ എനിക്കിട്ടൊന്നു. താങ്ങിയാൽ ഞാൻ താഴെ കിടക്കും. എന്തു ചെയ്യണം. ഞാനല്പനേരം ആലൊചിച്ചു വരുന്നതു വരട്ടെ കയ്യോടെ പിടിക്കുക
,
ആര്? ഞാൻ ഡെര്യം സംഭരിച്ചു ചോദിച്ചു.

കറുത്ത മനുഷ്യൻ ഞെട്ടലോടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി

അയ്യോ തംബ്രാ . അടിയനോടു പൊറുക്കണേ. നിവർത്തികേട്ടോണ്ടു ചെയ്തതുപോയതാണേ.. അവൻ കമഞ്ഞുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. ഞാൻ കൂരച്ചു കൂടി ഡൈര്യത്തോടെ അവന്റെ അടൂത്തേക്കു ചെന്നു.
ങ്ങേ..III പറമ്പിലെ പണിക്കു വരുന്ന ചീരൂതയുടെ കെട്ട്യോൻ പാക്കരൻI ആമാര് പാക്കമനോ? എന്താ ഇവിടെ കാര്യം അതു ഈ രാത്രിയിൽ? അമ്പാ അത്. രണ്ടുമൂന്നു തേങ്ങാ വേണമായിരുന്നു. അതോണ്ടു വന്നതാ. അതിനുമോഷ്ടിക്കണോ? അഛനോടുചോദിച്ചാൽ തരില്ലേ. അത്. ത്രമ്പാ. അവൻ തലചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടു നിന്നു. ആട്ടേ നീ ഒറ്റൂക്കേ ഉളെള്ളാ അതോ ചീരൂതയും ഉണ്ടോ? ഉവ്വ് ത്രമ്പാ. അടിയനും കൂടിയുണ്ടേ ചീരൂത കവുങ്ങിൻ തയ്യുകൾക്കിടയിൽനിന്നും പുറത്തു വന്നു.

അരു ശരി ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുവാ മോഷ്ടിക്കാൻ അല്ലേ? ഉം. ഞാൻ അഛനോടു പറയുന്നുണ്ടു കാണിച്ചു തമാം രണ്ടിനേം. ഞാൻ ഭീഷണിയിട്ടു
അയോ അമ്പാ അങ്ങുന്നേ . അടിയങ്ങൾ ഇനിമേലാക്കാ ചെയ്യുലാ. അടിയങ്ങളുടെ കഞ്ഞികൂടി മുട്ടും. ചീരൂതയും പാക്കമനും എന്റെ കാക്കൽ വീണു കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു

ഉം. ശരി പൊയ്ക്കൊ ഇനി മേലാൽ കാണരുത് ഞാൻ താക്കീതു നൽകി വിട്ടു.

വീടിനകത്തു കേറി വാതിലടച്ചു മുകളിലേക്കു നടന്നു. മുറിയിൽ കിടന്നാൽ ഉരക്കം വരില്ല. ഒരു ഇളീഷ് പുസ്ഥകമെടുത്തു വായിച്ചു (ഉറക്കം വരാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട്ണു അര്) എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല. മൈരൂ എന്ന വരുമ്പോൾ വരട്ടെ എന്നു കരുതി കൂട്ടിലിൽ കയറി കിടന്നു.

ഓരോന്നാലോചിച്ചോണ്ടു കിടന്ന് മനസ്സു വീണ്ടും സപ്തനലോകത്തേക്കു പാന്നു. ഞാനും ഗീതയും കൂടി ഹണിമൂണിനു കൊടൈകനാലിലേക്കു പൊയിരിക്കുകയാണു. അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടൂത്തു. മൂം ബോയ്ക്ക് പെട്ടികളെല്ലം കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു. ചൂടു വെള്ളത്തിൽ ഒന്നു കൂളിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞു ഗീതു ബാക്റ്റ് റൂമിലേക്കു പോയി. ഞാൻ വലിയ ബൈഡിൽ കയറി കിടന്നു.

ഷവറിൽനിന്നും വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ഗീത കൂളിതുടങ്ങി കാണും എങ്ങിനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൽ അവൾ കുളിക്കുന്നുണ്ടാവുക? പൂർണ്ണ നഗ്നയായിരിക്കുമോ? എനിക്കുവളുടെ കൂളി ഒന്നു കാണാൻ കൊതിയായി ഞാൻ ബാര് സൂമിന്റെ വാതിലിൽ മുട്ടി.

എന്തേ? അകത്തു നിന്നും അവൾ ചോദിച്ചു ഒന്നും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് നിന്റെ കുളി ഒന്നു കാണാൻ കൊതിയാകുന്നു. വാതിൽ തുറക്ക് അയ്യടാ. അങ്ങിനെ ഇപ്പൊ എന്റെ കുളി കാണണ്ട, കൊതിയൻ
തൂക്കുടാ കൂട്ടാ. ഞാൻ കെഞ്ചി

അവൾ ട്വ്വൽ ഉടുത്തു പതുക്കെ വാതിൽ തുറന്നു. ഇതെന്താ എല്ലാം വാരിചുറ്റികൊണ്ടാണോ കുളിക്കുന്നത്? ഞാൻ അവളുടെ ട്വ്വൽ പഠിച്ചു കളഞ്ഞു

അവൾ അടിയിൽ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. (അതു ശരി പെണ്ണു തുണിയില്ലതെയാണല്ലെ കുളിക്കുന്നേ. ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു) അവൾ ഒരു കയ്യാൽ യോനീ ഭാഗവും മറ്റു കൈകൊണ്ടു മുലകളും മറക്കാൻ ഒരു വൃഥാ ശ്രമം തടത്തി (പെണ്ണുങ്ങളുടെ നാടകം) ഹാ.. മാക്കാതെ. എനിക്കിതൊക്കെ കാണണം, നീ കയ്യെടൂക്ക്. ഞാൻ അവളുടെ കൈകൾ മറ്റിച്ചു. നല്ല കിണ്ണൻ മുലകൾ, ഉടയാഞ്ഞു, തുലയാത്ത, ഹൊ എന്റെ കുണ്ണ കിടന്നു തുള്ളാനും വെട്ടാനും തുടങ്ങി. ഞാൻ അവളുടെ മൂലകൾ പതുക്കെ പിടിച്ചൊന്നമർത്തി. ഉം. വേണ്ടാനെന്നു. അവൾ ശ്യാഗരിച്ചു.

Pages: 1 2