malayalam sex story – ജെസ്സിയുടെ കഥ

ഹായ്. എന്റെ പേരു ജസ്സി.. ഇന്നു ഞാന്‍ എറണാകുളത്തിന്റെ സന്തതി ആണു.ഏന്റെ വീട് കോട്ടയത്താണു.ഇപ്പോള്‍ വയസ്സ് 40 ആയി. സാധാരണ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതതിന്റെ നല്ലൊരു കഴിയുകയാണു ഈ പ്രായത്തില്‍. അവളുടെ സ്വപ്ങ്ങള്‍ ഏറെ കുറെ അവസാനിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തില്‍ അതു തിരുത്തിക്കൂറിക്കുകയാണു.ഞാന്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍ വീണ്ടുംകാണാന്‍ തുട്ങ്ങുകയാണു.

എനിക്കു വരാന്‍ പോകുന്ന നല്ല നാളുകളെ കുറിച്ച് ഒരു പെണ്ണിനും കിട്ടിക്കാണില്ല എന്റെ അത്രയും കളി ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു പുവര്‍. ഏത്രയോ തവണ എത്ര എത്ര കുണ്ണകള്‍, റബ്ബര്‍ കുണ്ണകള്‍, ല്ല മുഴുത്ത വഴുതങ്ങകള്‍ അങ്ങ എന്തൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിപാലൊഴുക്കിയ പൂറാണെന്റെതു.എന്റെ 12 ാമത്തെ വയസ്സില്‍ തുടങ്ങിയ കയറ്റിയിറക്കലുകള്‍. ഇന്നും തുടരുന്നു..അപ്പൊ എല്ലാവര്‍ക്കും എന്നെപ്പറ്റി അറിയാം.. ഇതാണെന്റെ കഥ. എന്റെ കഥ ഞാന്‍ എന്റെ 12 ാമത്തെ വയസ്സില്‍ നിന്നു തുടങ്ങാം.ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഏറ്റുമാൂരുിന്നും എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഈരാറ്റുപേട്ടയില്‍ വന്നതാണു. ഞാന്‍ വീട്ടിലെ ഒറ്റ മകളായിരുന്നു. അപ്പന്‍ റബ്ബര്‍ തോട്ടം കൃഷി നടത്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നത്.അമ്മയ്ക്കു വീട്ടു ഭരണവും. ഏറ്റുമാൂരുള്ള എളയപ്പന്റെ മകാണു മോന്‍സി..ഏന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ കളി കൂട്ടുകാരന്‍.ഏന്റെ പൂറു തേടി വന്ന എന്റെ ആദ്യ പൂറിമോന്‍. കൊച്ചാപ്പ്നും അപ്പ സഹായിക്കാന്‍ വരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ കൊച്ചാപ്പന്‍പാല്‍ എടുക്കാണു വന്നിരുന്നതെന്ന് എിക്കു മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെയാണു.

ഏന്റെ അമ്മ്ച്ചി പിഴയായ സ്തിഥിക്കു ഞാന്‍ പിഴ ആയില്ലെങ്കില്‍ ഇപ്പൊള്‍ പറയുന്ന ഈ ജെനുസ്സിന്റെ തിയറി ഒക്കെ തെറ്റും.അതു പോകട്ടെ. കാര്യം പറയാം.അവന്‍ എന്നെക്കാള്‍ 4 വയസ്സിനു മൂത്തതാണു. മിക്ക ശിയാഴ്ചയും അവന്‍ എളേപ്പ്ന്റെ കൂടെ വരും.ഞാറാഴ്ചയെ പോകു.ആ ദിവസങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ ഓരോ കളികള്‍ കളിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവന്‍ പറഞ്ഞു മുക്ക് ഡോക്റ്ററും രോഗിയും കളിക്കാം എന്ന്.ഞാനും സമ്മതിച്ചു. ഞങ്ങള്‍ കളി തുടങ്ങി. അവന്‍ എന്നെ രോഗി ആക്കി. ഞാന്‍ പ്രസവിക്കാായി വന്ന രോഗി ആയി.അവന്‍ എന്റെ വയര്‍ തൊട്ട് പരിശോധിച്ചു. അവന്റെ കൈകള്‍ എന്റെതാഴെ എത്തിയപ്പോള്‍ മുതല്‍ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഇക്കിളി ആയി തുട്ങ്ങി. അവന്റെ കൈകള്‍ എന്റെ പൊക്കിള്‍ കടന്ന് താഴെ എത്തി.എന്തൊ എന്നറിയില്ല എനിക്കു വല്ലത്ത ഒരു അനുഭവം. എന്റെ കാലുകല്‍ ഞാന്‍ കൂട്ടി തിരുമ്മി.അവസാം അവന്‍ ഞാന്‍ മുള്ളുന്നിടത്ത് കൈയ്യുടെ വിരലുകളാല്‍ കുസ്രുതി കാട്ടി. ഞാന്‍ പറയാനറിയാത്ത ഏതൊ സുഖത്താല്‍ കിടന്നു പുളഞ്ഞു.

അവന്‍ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ ഗര്‍ഭിണി ആണെന്നു. അവന്‍ എന്റെ ഓപ്പറേഷനു തയ്യാറായി.എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു പാവ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസവം കഴിഞ്ഞു ഉാകു ന്ന കുഞ്ഞായി അവന്‍ എന്റെ പാവയെ വാങ്ങി.ശരി ിന്റെ കാല്‍ കുറച്ച് അകത്തി വെക്കെന്നു പറഞ്ഞു.ഞാന്‍ എന്റെ കാലുകല്‍ അകത്തി വച്ചു.അവന്‍ പതിയെമുള്ളുന്ന എടത്തേക്ക് ആ പാവയെ തിരുകി കയറ്റി.ഏിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി.ഏന്റെ മുള്ളുന്നിടത്തു ഇത്രയും സ്ഥലം ഉന്നുെ ഞാന്‍ അറിയുന്നതു ഇപ്പോളാണു.

ഏനിക്കു എന്തൊ ഒരു സുഖം തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവന്‍ ആ പാവയുടേ ഒട്ടുമുക്കാലും എന്റെ ഇത്തിരിയുള്ള കളി ചെപ്പില്‍ തിരുകി. ഒടുവില്‍ അതു എവിടെയൊ തട്ടി ിന്നപ്പൊള്‍ ഞാന്‍ ഒന്നു മൂളി.അപ്പോള്‍ അവന്‍ തള്ളുന്നത് ിറുത്തി.അവന്‍ എന്നൊട് വേദിച്ഛോ എന്നു ചോദിച്ചു.ഞാന്‍ ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞു.കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവന്‍ എന്റെ കുഞ്ഞി പൂറില്‍ ിന്ന് ആ പാവക്കുട്ടിയെ ഊരി മാറ്റി.അവന്‍ അതി എന്റെ കൈയ്യില്‍ തന്നിട്ടു പറഞ്ഞു ദാ ിന്റെ കുഞ്ഞെന്നു.ഞാന്‍ പാവക്കുട്ടിയെ വാങ്ങി.അതിന്റെ മേലാകെ ഒരു പശ പോലെ എന്തൊ ഒട്ടിയിരുന്നു.

അങ്ങിനെ എന്റെ പൂറില്‍ ആദ്യമായി ഒരു ആണിന്റെ കൈ തൊട്ടു.പിന്നെയുള്ള രാത്രികളിലെല്ലാം ഞാന്‍ ആ സുഖത്തെ തേടി ടന്നു.എന്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് വേണു മാഷ് വരുന്നത്. സാറി ഞങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഞാന്‍ പലപ്പൊഴും സാറിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു റ്റിവി കാണാന്‍ പോകുന്നതു.ഞാന്‍ ചെന്നാല്‍ സാര്‍ എന്നെ വിളിച്ചു മടിയിലിരുത്തി ചോക്ളെട്ടു തരുമായിരുന്നു.എിക്കും സാറി വലിയ. സാരിനു ഞങ്ങളെ എല്ലവരെയും ഇഷ്ടമായിരുിന്നു.പ്രത്യെകിച്ചും എന്റെ അമ്മച്ചിയെ. സാറിന്റെ വീടു അടിച്ചു വാരുന്നതും വെള്ളം കാുെ കൊടുക്കുന്നതുമെല്ലം എന്റെ അമ്മച്ചിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ഇഷ്ടം വെറൊന്നായിരുന്നെന്നു ഞാന്‍ അറിഞ്ഞെതു പിന്നെയാണു.

ഒരു ദിവസം ഞാന്‍ കടയില്‍ സാധം വാങ്ങി വരുമ്പൊ അമ്മയെ കാണാില്ല്.ഞാന്‍ വീട്ടില്‍ നോക്കി. ഇല്ല. സാറിന്റെ വീട്ടില്‍ ഞാന്‍ എത്തിയപ്പൊള്‍ അമ്മ്ച്ചീടെ കാല്‍ അകത്തി വച്ചിട്ട് സാര്‍ മുന്നൊട്ടും പിന്നൊട്ടും തള്ളുന്നു.അവര്‍ രും എന്തൊക്കെയൊ വേഗം ആക്ക് എന്നൊ വേഗം ഒഴിക്ക് എന്നൊ ഒക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു.കൂറച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മച്ചി പുറത്ത് ഇറങ്ങി വന്നു.ഞാന്‍ അമ്മച്ചീയോടു ചോദിച്ചൂ എന്താ പറ്റിയതെന്നു.അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിടെ കാല്‍ ഉളുക്കിയത് സാര്‍ തിരുമ്മുകയായിരുന്നു എന്നു…. അതു അമ്മച്ചിടെ പൂറിന്റെ കഥ.

കൂടുതല് വായിക്കുക  ശലഭങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ – 2

ഞാന്‍ എന്റെ കുഞ്ഞി പൂരിലേക്കു വരാം. ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞാന്‍ കാര്‍റ്റൂന്‍ കാണാന്‍ സാറിന്റെ വീട്ടില്‍ എത്തി.സാര്‍ എന്നെ പതിവ് പോലെ മടിയില്‍ ഇരുത്തി..ഞാന്‍ ജംഗിള്‍ബുക്ക് ക്. സാറിന്റെ കൈകള്‍ ഏന്റെ ര് കാലിലും ആയിരുന്നു വച്ചിരുന്നതു, കുരച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പൊള്‍ സാറിന്റെ കൈകള്‍ം മുകളിലേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങി.ആദ്യ്മൊന്നും ഞാനും ശ്ര്ദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല.പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ സാറിന്റെ വിരലുകള്‍ എന്റെ ജട്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങി.ഞാന്‍ ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ട് സാറിന്റെ മടിയില്‍ തന്നെ ഇരുന്നു.സാറിന്റെ വിരലുകള്‍ എന്റെ കുഞ്ഞി പൂറിന്റെ വശങ്ങളില്‍ ഓടി ടന്നു.എിക്കു എന്തോ ഒരു സുഖം തോന്നി തുടങ്ങി.സാറിന്റെ വിരലുകള്‍ എന്റെ പുവര്‍ ചാലി വിടര്‍ത്തി അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു.സാര്‍ പതിയെ എന്റെ ജട്ടി വലിച്ചു താഴേക്കിറക്കി.

ഇതെല്ലാം ടക്കൂമ്പൊഴും ഞാന്‍ ഒന്നും അറിയാത്ത്മട്ടില്‍ ടി വി കാണുകയായിരുന്നു.പക്ഷെ എല്ലം ഞാന്‍ അരിയുന്നുായിരുന്നു. സാറിന്റെ വിരലുകള്‍ എന്റെ കുഞ്ഞിപ്പൂറില്‍ കയറി ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. ഇടയ്ക്ക് സാര്‍ എന്നോട് ചോദിച്ചു വേദ്ിക്കുന്നുന്‍ഡൊ എന്നു. ഞാന്‍ ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.സാര്‍ എന്നെ സാറിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ചായിച്ചുകൈ ക്രിയകള്‍ തുടര്‍ന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പൊള്‍ എന്റെ ശരീരം വലിഞ്ഞു മുറുകുന്നതായി തോന്നി.അവസാം എന്റെ പൂറില്‍ എന്തൊ പൊട്ടി തെറിക്കുന്ന്തായി തോന്നി.ഹൊ.ഞാന്‍ സാറിന്റെ കൈയ്യില്‍ കയറി പിടിച്ചു.സാര്‍ വിരല്‍ ഒരു വട്ടം കൂടി കറക്കിയിട്ടു പുറത്തെടുത്തു.സാറിന്റെ കൈ അപ്പിടി നഞ്ഞിരുന്നു. സാര്‍ എന്നൊട് ചോദിച്ചു “എങ്ങ ഉ്.. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ..??”.ഞാന്‍ തല കുലുക്കി..

ഞാന്‍ സാറിന്റെയടുത്തൂന്ന് ഓടി വീട്ടില്‍ എത്തി..പിന്നീടുള്ള എന്റെ ചിന്ത മുഴുവനും എനിക്കുണ്ടായ പുതിയ സുഖത്തെപ്പറ്റി.രാത്രി ഉറങ്ങാന്‍ കിടന്ന എന്റെ മനസ്സിലേക്കു വീണ്ടും സാറിന്റ് വിരലുകള്‍ ഓടിയെത്തി . . ഞാന്‍ പുതപ്പ് തല മൂടി ഇട്ടു. എന്റെ പാവാട അരയ്ക്കു മീതെ കയറ്റി വച്ചു. ജട്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് കൈ കടത്തി. എന്റെ കുഞ്ഞി പൂറിന്റെ വശങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ തടവി.അത്ഭുതം.അവിടെ ഒരു നാവ്..ഞാന്‍ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു വിരല്‍ തിരുകി കയറ്റി.. എനിക്ക് കൂടുതല്‍ സുഖം തോന്നി ഞാന്‍ മൂന്നു വിരലുകള്‍ ഒരുമിച്ചു കയറ്റി. അപ്പോളാണു എനിക്ക് സാര്‍ ചെയ്തു തന്ന പണി ഓര്‍മ വന്നു. ഞാന്‍ എന്റെ കൈയ്യുടെ ടുവിലെ വിരല്‍ എന്റെ പുവര്‍ ചാലില്‍ ഇട്ട്.. എിക്കു കടി മൂത്തു വന്നു. ദേഹമെല്ലാം വലിഞ്ഞു മുറുകുന്നതായി തോന്നി..ആഹ്..ആഹ്.എന്തൊരു സുഖം.

അവസാനം എന്റെ പൂറില്‍ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉായി. എന്റെ കന്നിപ്പൂര്‍ വീണ്ടും പാലൊഴുക്കി.. പിന്നെയുള്ള എന്റെ എല്ലാ രാത്രികളും വീട്ടിലാരുമില്ലാത്ത പകലുകളും ഞാന്‍ പാലൊഴുക്കിക്കൊയിേരുന്നു. എന്റെ പുര്‍ ചരിത്രത്തിലെ പിന്നീടുള്ള ഒരു മഹാ സംഭവം അത്തവണത്തെ വല്ല്യ അവധിക്കാണു സംഭവിക്കുന്നത്. എന്റെ പേരമ്മയുടെ മകളായ ജോളി വീട്ടില്‍ വന്നിരുന്നു. എന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരി, എന്റെ കളി ടീച്ചര്‍.എല്ലാം ജോളിചേച്ചിയാണു..എനിക്ക് കളിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങള്‍ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന എന്റെ കളി ഗുരു.എന്റെ മുല ആദ്യമായി ചപ്പിയത്,എന്റെ പൂറിലെ പിീര്‍കുടിച്ചത് എന്റെ ജൊളിച്ചേച്ചിയാണു..

ജോളി ചേച്ചി എന്നെക്കാള്‍ മൂന്നു വയസ്സിനു മൂത്തതായിരുന്നു. പക്ഷെ ചേച്ചിയുടെ ശരീരം കാല്‍ ഒരു 20 വയസ്സ് പറയും. നല്ല ഒത്ത ശരീരവും തുടുത്ത മുലകളും കാല്‍ എിക്കുപോലും കടി മൂക്കും.പിന്നെ അതു കാണുന്ന പാവം ആണ്‍പിള്ളേരുടെ കാര്യം പറയാനുാ. ചേച്ചി ആകെ ഒരു ദിവസമെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ താമസിച്ചുള്ളു. പക്ഷെ ആ ര് ദിവസം കാുെ തന്നെ ഞങ്ങള്‍ സുഖിച്ചു..ഒത്തിരി ഒത്തിരി സുഖങ്ങള്‍..പുതിയ ചില സുഖങ്ങളും പുതിയ ചില വേലകളും.

ഞാന്‍ ഞങ്ങലുടെ ആദ്യ രാത്രിയില്‍ നിന്നു തുടങ്ങാം. രാത്രി ചേച്ചി ഉറങ്ങാന്‍ കിടക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെയായിരുന്നു.രാത്രി ഞാന്‍ ശരിക്കും മൂഡൌട്ടായിരുന്നു. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല..ചേച്ചി ഉള്ളതു കാുെ എന്റെ വിരലിട്ട് പാലൊഴുക്കല്‍ ടക്കില്ലല്ലൊ എന്ന വിഷമം. ഞങ്ങള്‍ മസ്സോടല്ലെങ്കിലും ഓരൊ കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു കിടന്നു.അവസാം എിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നെന്നു പറഞ്ഞു ഞാന്‍ പുതപ്പ് തലവഴി മൂടി.ഞാന്‍ ചേച്ചി ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പാലൊഴുക്ക് ടത്താായി കാത്തിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ കാത്തിരുപ്പ് നീണ്ടു പോയിക്കൊയിെരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പൊ ചേച്ചി എന്നോടു ചോദിച്ചു, “ജസ്സി ഒറങ്ങിയോടീ..” ഞാന്‍ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ചേച്ചി പുതപ്പ് വലിച്ചു മൂടുന്നത് ഞാന്‍ അറിഞ്ഞു. വീും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ചേച്ചി ശ്വാസം വലിച്ചു വിടുന്നതു കേട്ടു.

Pages: 1 2 3