വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലം

വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം
എന്റെ പേരു അരുണ്‍. പ്ലസ്‌2  വിനു പഠിക്കുന്നു(18 years). വീട് തിരുവനന്തപുരം. എന്റെ ഇമെയില്‍id .
[email protected]
സമയം 8 മണി, ഞാന്‍കട്ടിലില്‍ കിടന്നു ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ക്ഷീണത്തില്‍
എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍മടിച്ചു കിടന്നു. അപ്പോഴാണ് അമ്മ ചായയുമായി വന്നത്. അമ്മ ചായ സൈഡില്‍
വെച്ചു

അമ്മ- “എടാ എഴുന്നേല്‍ക് സമയം എത്രെയായി”
ഞാന്‍”കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു എഴുന്നെല്കാം”
അമ്മ- “ശരി കുറച്ചു കൂടി കിടന്നോ ഞാന്‍കഴിക്കാന്‍ഉണ്ടാക്കാം”

അമ്മ തിരിഞ്ഞു നടന്നു, അമ്മ ഒരു ട്രന്സ്പരനട്ട് നൈടീ ആണ് ഇട്ടിരുന്നത്, അമ്മയുടെ വെള്ള ബ്രായും പാന്റീസ് ഉം ചെറുതായി കാണാം, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കമ്പി ആയി, ഞാന്‍കുട്ടനെ പതുക്കെ അടിക്കാന്‍തുടങ്ങി, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി, പെണ്ണുങ്ങളുടെ പാന്റീസ് എനിക്ക് ഒരു വീക്നെസ് ആണ്, ആന്റിമാരുടെയും ചേച്ചിമാരുടെയും അനിയതിമാരുടെയും പാന്റീസ് എടുത്തു മണപ്പിച്ചു അടിക്കുന്നത് ഒരു ഹരമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇതുവരെ അമ്മയുടെ പാന്റീസ് എടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ രാവിലെ അമ്മയെ കണ്ടതുമുതല്‍എനിക്ക് പിടിച്ചു നില്‍കാന്‍കഴിഞ്ഞില്ല, ഞാന്‍എഴുന്നേറ്റു അലക്കാന്‍ഇട്ട തുണികളില്‍തപ്പി, എന്റെ ഊഹം തെറ്റിയില്ല, അമ്മയുടെ പാന്റീസ് അതില്‍നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടി, ഞാന്‍അത് എടുത്തുകൊണ്ടു ബെട്രൂമില്‍വന്നു, ഷട്ടി മണപ്പിച്ചു അടിക്കാന്‍തുടങ്ങി, ഞാന്‍അമ്മയെ ഓര്‍ത്തു പാല്‍ചീറ്റി, എനിക്ക് അമ്മയുടെ പാന്റീസ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി, ഞാന്‍അമ്മയുടെ പാന്റീസ് ഇട്ടു, കുറച്ചു ലൂസ് ആണെങ്കിലും അത് ഇട്ടപ്പോള്‍ഒരു പ്രുത്യേക സുഖം, എന്റെ കുന്ന വീണ്ടും കമ്പി ആയി, ഞാന്‍എഴുനേറ്റു കുളിക്കാന്‍പോയി.

അച്ഛന്‍രാവിലെ കടയില്‍പോകും, പിന്നെ ഞാനും അമ്മയും മാത്രമേ വീട്ടില്‍ഉള്ളു, എനിക്ക് അമ്മയെ കാണുമ്പോള്‍വല്ലാത്ത ഒരു സുഖം തോന്നി, അമ്മയുടെ പാന്റീസ് കാരണം എന്റെ കുന്ന ഇപ്പോഴും കമ്പി ആയി തന്നെ നിന്നു, അമ്മയുടെ പൂറും മുലയും എല്ലാം കാണാന്‍എനിക്ക് കൊതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിടില്ല, പക്ഷെ അമ്മയെ കളിക്കാന്‍എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് ആന്റിമാരെയും, ചീചിമാരെയും, അനിയത്തിമാരെയും എല്ലാം കളിക്കാന്‍ഇഷ്ടമായിരുന്നു, പക്ഷെ അമ്മയെ ഞാന്‍കളിക്കുന്നതിനീക്കാള്‍കൂടുതല്‍മറ്റൊരാള്‍കളികുന്നത് കാണാനായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടം, ഞാന്‍അന്തിനുവേണ്ടി അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടേയും മുറിയില്‍രാത്രി ഒളിഞ്ഞു നോക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒനും കാണാന്‍കഴിഞ്ഞില്ല.

അമ്മക്ക് വേറെ ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നും ഞാന്‍ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, പല കഥകളിലും ഉള്ളപോലെ വീട്ടില്‍ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോള്‍അമ്മയെ അങ്കിള്‍മാരോ അടുത്ത വീട്ടിലെ ചീട്ടന്മാരോ ആയി  കളികള്‍നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു ഞാന്‍പലപ്പോഴും നോക്കുമായിരുന്നു, അങ്ങനെ നോകിയ പല പരിക്ഷ്ണകളും പരാജയത്തില്‍ചെന്ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു.  റോഡില്‍കൂടെ പോകുമ്പോള്‍അമ്മയെ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടോ, അമ്മ കുളിക്കുമ്പോള്‍ആരെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടോ, ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ ആരെങ്കിലും അമ്മയെ വശീകരിക്കാന്‍നോക്കുന്നുണ്ടോ, എല്ലാം ഞാന്‍നോക്കികൊണ്ടെയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അമ്മക്ക് 40 വയസ്സായി, കുറച്ചു തടിച്ചിട്ടാണ്‌, എന്നാലും അമ്മ സരീയോ നൈടീ യോ ഇടുമ്പോള്‍ഒരു വല്ലാത്ത ആകര്‍ഷണമാണ്, ഞാന്‍പല രാത്രികളിലും അച്ഛന്റെയും  അമ്മയുടേയും  ബെട്രൂമിന്റെ സൈഡില്‍പോയി നില്‍ക്കും, പക്ഷെ അവര്‍തമ്മില്‍എന്തെങ്കിലും സെക്സ് നടക്കുന്നത്  ഞാന്‍കണ്ടിട്ടില്ല, പല തവണ അമ്മ കുളിക്കുമ്പോള്‍ഒളിഞ്ഞു നോക്കാന്‍ഞാന്‍ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അതിനുള്ള ധൈര്യം എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു, അമ്മയുടെ പാന്റീസ് ഉം ബ്രായും എടുക്കാന്‍ഞാന്‍പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കും പക്ഷെ അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ എന്നു കരുതി ഞാന്‍ഒന്നും ചെയ്യില്ല
പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ പതിവില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണ് അമ്മ എന്നെ കാണിച്ചത്.  അമ്മ ഇതുവരെ പാവാട ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നത് ഞാന്‍കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് അമ്മയെ കണ്ടപ്പോള്‍മുതല്‍എന്റെ കണ്ട്രോള്‍പോകാന്‍തുടങ്ങി അമ്മയെ മറ്റൊരളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാന്‍ഞാന്‍തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ എങ്ങനെ ആരെകൊണ്ട് എന്നു എനിക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ലായിരുന്നു.  ഇതുവരെ ആരും അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ഞാന്‍കണ്ടിട്ടില്ല. ചിന്ടിക്കുംതോറും എന്റെ ആവേശം കൂടി കൂടി വന്നു. എനിക്ക് അവസാനം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. അമ്മക്ക് നല്ല ശരീരമാണ്, പക്ഷെ അമ്മ എല്ലാം മറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡ്രസ്സ്‌ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം അമ്മ ഡ്രസ്സ്‌ചെയ്യുന്ന രീതി മാറ്റണം. പതിയെ പതിയെ അമ്മയെകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ആകര്ഷിപ്പിക്കണം. അമ്മയെ ആര് ആദ്യം കളിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാന്‍തീരുമാനിക്കും, അതുവഴി എനിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍വേണം എല്ലാ കാര്യവും നീങ്ങാന്‍.
ഞാന്‍എഴുന്നേറ്റു അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു, അമ്മ അടുക്കളയില്‍കഴിക്കാന്‍ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ വന്നപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും അമ്മ പാവാട ഇട്ടിട്ടില്ല, ഞാന്‍അടുക്കളയില്‍അമ്മയെ ചെറുതായി സഹായിച്ചു. അമ്മ വീട്ടുകാര്യങ്ങള്‍എന്തൊക്കെയോ  പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മയുടെ പാന്റിസ് ചെറുതായി കാണാം, തുടയുടെ ഷേയ്പും കാണാം.

ഞാന്‍”അമ്മയുടെ ഡ്രസ്സ്‌കൊള്ളാമല്ലോ കാണാന്‍സൂപ്പര്‍”

അമ്മ-”പോടാ ഇത് പഴയ നൈടീ യാ”

ഞാന്‍”പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് നല്ലതായി ചേരുന്നുണ്ട്”

 

അമ്മ-“ഇത് കുറെ മാസമായി വാങ്ങിച്ചിട്ട്, ഇതിന്റെ തുണി നല്ലതാ, പക്ഷെ ഇതിനു കനം കുറവാ”

ഞാന്‍”ആ ശെരിയാ ഇതിനു കട്ടി കുറവാ പക്ഷെ കാണാന്‍കൊള്ളം അമ്മ ഇനി ഇതുകൂട്ടു നൈടീ ഇട്ടാല്‍മതി കാണാന്‍നല്ല ഭംഗിയാ”

അമ്മ-“ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് ബാക്കി എല്ലാ നൈടീയും അലക്കിയിട്ട് ഉണങ്ങിയില്ല, വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് എടുത്തു ഇട്ടതാ”

കൂടുതല് വായിക്കുക  kambikatha സൗമ്യ ഏട്ടത്തി

ഞാന്‍”വേറെ എല്ലാത്തിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതാ. ഇതിനെന്താ കുഴപ്പം”

അമ്മ-“ഇത് നല്ലതോക്കെയാ പക്ഷെ ഇതിട്ടുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും പോകാന്‍പറ്റില്ല”

ഞാന്‍”അതെന്താ”

 

അമ്മ-“ഒന്നാമതെ തുണി കട്ടി കുറവാ പിന്നെ അലക്കിയ പാവാട ഒന്നും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല, അകത്തു ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കാണാം നിന്റെ അച്ചനെങ്ങാനും കണ്ടാല്‍എന്നെ കൊല്ലും”

ഞാന്‍”അമ്മെ അമ്മയ്ക്ക് ചേരുന്നത് ഇതാ, ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട്‌നിന്നാല്‍അമ്മയെ കാണാന്‍നല്ല ഭംഗിയാ, എന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ അമ്മമാര്‍എല്ലാം ഇതുക്കൂട്ടു നൈടീയാ ഇടാറു ,അവരൊന്നും പാവാട ഇടത്തേ ഇല്ല, അവരൊക്കെ ഇത് ഇട്ടോണ്ട് പുറത്തും പോകും, ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ”

അമ്മ-“എടാ നിന്റെ അച്ഛന്‍എന്നെ ഈ വേഷത്തില്‍കണ്ടാല്‍എന്നെ കൊല്ലും”

 

ഞാന്‍”അച്ഛന്‍രാത്രി ആകില്ലേ വരാന്‍അതുവരെ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടണം, അച്ഛന്‍വരുമ്പോള്‍വേറെ നൈടീ ഇടണം”

അമ്മ-“എനിക്ക് ഇതിടാന്‍ഇഷ്ടമോക്കെയാ പക്ഷെ പാവാട ഇല്ലതെയൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയാല്‍ ആളുകള്‍എന്ത് പറയും”

ഞാന്‍”അമ്മെ ഇത് പണ്ടത്തെ കാലം ഒന്നും അല്ല, എല്ലാം മോഡേണ്‍ആയി വരുകയാ, ഇപ്പൊ പാവാട ഒന്നും ഇല്ലാതെ നൈടീ ഇടുന്നവര്‍ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, ഇതുവരെ അവരെക്കുറിച്ച് ആരീലും എന്തേലും പറയുന്നത് ഞാന്‍കേട്ടിട്ടില്ല, ലോകം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ ചിന്ദാഗതിയും മാറും അതുപോലെ നമ്മളും മാറണം, അമ്മക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കില്‍പിന്നെ ഇടുന്നതിനു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല”

അമ്മ-“ഇത് ഇടാന്‍എനിക്ക് ഇഷ്ടമോക്കെയാ, പക്ഷെ ഇതുകൂട്ട് എനിക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളു”

ഞാന്‍-“ഇനി പുറത്തു പോകുമ്പോള്‍ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം”

 

ഞാന്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോള്‍ വരാം എന്നു പറഞ്ഞു ബൈക്കും എടുത്തു ഇറങ്ങി, എന്റെ കയ്യില്‍ ഞാന്‍ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച കുറച്ചു പൈസാ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാന്‍ കുറച്ചു അകലെ പരിചയം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു തുണി കടയില്‍ കയറി, അവിടുന്ന് അമ്മക്ക് ചേരുന്ന 5 നൈടീ വാങ്ങി, അതിനു ചേരുന്ന 3 പാന്റീസ് ഉം ബ്രായും വാങ്ങി.
ഞാന്‍ നേരെ വീട്ടിലീക്ക് പോയി, അമ്മ അടുക്കളയിലായിരുന്നു, ഞാന്‍ നേരെ എന്റെ റൂമില്‍ പോയി ബ്രായും പാന്റീസ് ഉം മാറ്റി വെച്ച്, അത് കൊടുക്കാന്‍ സമയമായിട്ടില്ല. അമ്മക്ക് മേടിച്ച നൈടീ യും എടുത്തുകൊണ്ടു അടുക്കളയില്‍ ചെന്നു.

ഞാന്‍-“അമ്മ ഇന്നാ ഇത് പിടി”

അമ്മ എന്നെ നോക്കി

അമ്മ-“ഇത് എന്താ”

 

ഞാന്‍-“തുറന്നു നോക്ക്”

അമ്മ തുറന്നു നോക്കി വാങ്ങിയ നൈടീ എല്ലാം നോക്കി, അമ്മക്ക് സന്തോഷമായി

അമ്മ-“ഇതൊക്കെ എപ്പോ മേടിച്ചു”

ഞാന്‍-“ഇപ്പൊ പോയി മേടിച്ചു, അമ്മ ഒരു ഇഷ്ടം പറഞ്ഞതല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട്”

അമ്മ-“കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടായി, നിന്റെ അച്ഛന്‍ പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല”

ഞാന്‍-“അമ്മ ഇനിതോട്ടു ഇത് ഇട്ടാല്‍മതി”

അമ്മ-“നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി ഞാന്‍ ഇതേ ഇടു”

 

പിറ്റേ ദിവസം ഞാന്‍ എഴുന്നേറ്റു, അലക്കാന്‍ ഇട്ട അമ്മയുടെ പാന്റീസ് എടുത്തു, ഞാന്‍ അത് മണക്കുകയും നക്കു കയും വായിലിട്ടും കുട്ടനെ കംബിയാക്കി വാണം അടിച്ചു, ഇന്നലെ പോലെ ഞാന്‍ ഇന്നും പാന്റീസ് ഇട്ടു, എന്റെ കുട്ടന്‍ അതില്‍ കമ്പി ആയി തന്നെ നിന്നു, ഞാന്‍ കുറച്ചു നേരം കൂടെ കിടന്നു,അച്ഛന്‍ കടയില്‍ പോകുന്നത് ഞാന്‍ അറിഞ്ഞു, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അമ്മ ചായയുമായി വന്നു, ഞാന്‍ ഉറക്കം നടിച്ചു, അമ്മ തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോള്‍ ഞാന്‍ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കി, ഞാന്‍ ഞെട്ടി പോയി, ഞാന്‍ ഇന്നലെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത നൈടീ യാണ് അമ്മ ഇട്ടിരുന്നത്, ഇളം നീല നിറം ഉള്ള നൈടീ അടിയില്‍ പാവടയുമില്ല, അമ്മയുടെ ബ്രായും പാന്റീസ് ഉം ഇപ്പോള്‍ ചെറുതായി കാണാം, ഒരു കറുത്ത പാന്റീസ് ഉം വെള്ള ബ്രായും ആണ് ഇട്ടിരുന്നത്. ഞാന്‍ എഴുന്നേറ്റു അടുകളയില്‍ ചെന്നു, അമ്മ എന്നെ നോക്കി

Pages: 1 2

Comments 1